👈 فروشگاه فایل 👉

بخش فشرده (ترجمه فارسی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخش فشرده (ترجمه فارسی)

تعداد صفحات انگلیسی 21 صفحه (5260 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 22 صفحهترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهشمقاله انگلیسی پی دی اف به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایشبه همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشدحداکثر قیمت برای هر صفحه 1000 تومان

مشخصات فایل

تعداد صفحات

22

حجم

0/143 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

بخش فشرده (ترجمه فارسی)

نمونه ترجمه

بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی  و باتی متریک(ژرفاسنجی)  رخ میدهد و نقش مهمی در ارتباط چینه نگاری و زیربخش توالی رسوبی، بازی  میکند (Loutitet al.;1988; Kidwell; 1991; G omez & Fernandez-L opez; 1994; Trela; 2005). بخش فشرده مستعد برای توسعه اولیه لیتیفیکاسیون، بیوتورباسیون و مواد معدنی برجازاد میباشد (گلوکنیتس، فسفوریت) که شناسایی اش را تسهیل میکند. آنها به ندرت در توربیدیت گزارش شده، زیرا ویژگی اش کمتر در محیط های دریایی عمیق آشکار هست و همچنین آنها معمولا توسط جریان توربیدی، فرسوده می شود. علاوه بر این، مطالعه رسوبات حاشیه رودخانه ای در رخنمون آشفته با وجود وقوع گستردگی آن در بخش های زلزله خیز و سیستم های مدرن اغلب نادیده گرفته شده است ( سی اف کلارک و پیکرینگ، 1996). رسوبات حاشیه رودخانه اغلب کمتر در معرض ماسه سنگ کانال پر قرار دارد و آنها نیاز رخنمون (نمودار شدن) در مقیاس بزرگ برای ارتباط با جزئیات دارند. به عنوان یک نتیجه، مطالعات بسیار کمی در مورد ادغام توالی کانال پر از شن با رسوبات حاشیه رودخانه ای همسن آنها وجود دارد (راماچیت و همکاران، 2003).

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کلیات رشد و تکامل حرکتی پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی پاورپوینت بررسی کاربردهای گچ ساختمان پاورپوینت کارهای عمومی ساختمان مبانی و پیشینه نظری یادگیری خودتنظیمی