👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS)

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS)

مشخصات فایل

تعداد صفحات

6

حجم

0/511 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS)

این مقیاس توسط دینر و دیگران(1985) تهیه و از 5 گزاره که مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند، تشکیل شده است. آزمودنیها اظهار می دارند که برای مثال چقدر از زندگی خود راضی اند و یا چقدر زندگی به زندگی آرمانی آنها نزدیک است.دینر و دیگران (1985) مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) را برای همه گروه های سنی تهیه کردند. این مقیاس متشکل از 48 سوال بود که میزان رضایت از زندگی و بهزیستی را منعکس می کرد و تحلیل عاملی نشان داد که از سه عامل تشکیل شده است.10 سوال آن با رضایت از زندگی مرتبط بود که پس از بررسیهای متعدد در نهایت به 5 سوال کاهش یافت و به عنوان یک مقیاس مجزا مورد استفاده قرار گرفت

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی

منبع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت جعبه رنگ برای طراحی فضای سبز بهبود نظام آموزشی، تنها از طریق اصلاح ارزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست پاورپوینت بتن خود ترمیم شونده مشاوره شغلی در بازار كار امتزاج پروتوپلاست و کاربرد آن در اصلاح نباتات