👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقیاس بررسی تعویق دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقیاس بررسی تعویق دانشجویان

لطفا برای هر یک از فعالیت های زیر، میزانی را که تعویق یا تاخیر می کنید درجه بندی نمایید هر کدام از موارد زیر را بر طبق مقیاس a تا e ، و بر اساس اینکه تا چه اندازه در انجام فعالیتی تا آخرین دقیقه منتظر می مانید درجه بندی کنید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

4

حجم

0/36 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود مقیاس بررسی تعویق دانشجویان

لطفا برای هر یک از فعالیت های زیر، میزانی را که تعویق یا تاخیر می کنید درجه بندی نمایید. هر کدام از موارد زیر را بر طبق مقیاس a تا e ، و بر اساس اینکه تا چه اندازه در انجام فعالیتی تا آخرین دقیقه منتظر می مانید درجه بندی کنید. سپس مقدار مشکلی را که احساس می کنید با تعویق کردن در انجام آن وظیفه ایجاد می شود، با انتخاب یکی از گزینه های a تا e مشخص کنید. در نهایت روی مقیاس aتا eدرجه تمایل خود به کاهش تعویق در هر وظیفه را نشان دهید. پاسخ خود را با کشیدن دایره دور حرف مناسب در زیر هر سوال علامت بزنید.

تعداد سوالات: 18

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی معماری موزه شاهرود مبانی نظری حقوق شهروندی از منظر امام خمینی، حقوق مدنی از نگاه امام خمینی، حقوق سیاسی از دیدگام امام خمینی پاورپوینت مهر و وفا (درس 6 فارسی کلاس دهم) پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان