👈 فروشگاه فایل 👉

مراحل حسابداري پيمانكاري

ارتباط با ما

... دانلود ...

مراحل حسابداري پيمانكاري

اجراي عمليات كارهاي اصلي ، كارهاي فرعي و كارهاي جديد احتمالي است . كارهاي فرعي عملياتي را شامل مي شود كه به منظور اجرا و نگهداريعمليات موضوع پيمان ضروري است ، اما جزء كارهاي اصلي پيمان محسوب نمي شود به طور كلي منظور از موضوع قرارداد مال يا عملي است كه هر يك از قتعاملين تسليم يا انجام آن را به عهده مي گيرند .

مشخصات فایل

تعداد صفحات

111

حجم

56/847 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان تحقیق: مراحل حسابداري پيمانكاري

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 111

اركان اصلي عمليات پيمانكاري :

در هر نوع عمليات پيمانكاري اركان اصلي زير وجود دارد :

كارفرما : شخص حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان يك طرف قرارداد ، عمليات اجرايي معيني را به پيمانكار ارجاع مي كند .

پيمانكار : شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان طرف ديگر قرارداد ، عمليات اجرايي پيمان را به عهده مي گيرد .

قرارداد : رابطه حقوقي بين طرفين است كه منشا تعهد و التزام مي باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پيمانكار است .

موضوع قراردادهاي پيمانكاري معمولا ساختن يك دارايي يا دارايي هاي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهد .

انواع قراردادهاي پيمانكاري :‌

قرارداهاي پيمانكاري به حالت هاي مختلف تنظيم مي شود اما معمولا يكي از دو حالت كلي زير را دارا است .

الف) قراردادهاي مقطوع :

در اين نوع قراردادها ، پيمانكار با مبلغ مقطوعي به عنوان بهاي كل پيمان و يا مبلغي يعني براي واحد هر كار ( مثلا يك متر خاكبرداري ) توافق مي كرد در برخي از موارد ، طبق مادة خاصي بهاي واحد هر كار يا مبلغ كل پيمان بر اساس تغييرات شاخص قيمت ها تعديل مي شود در اين نوع قرارداد هزينه هاي مواد ، مصالح ، ويتامين D ساير هزينه ها با پيمانكار است كه اگر كمتر از مبلغي كه از كارفرما دريافت مي كند خرج نمايد برايش سود محسوب مي شود .

ب) قراردادهاي اسانسي :

در اين وع پيمان ها ، مخارج مجاز يا تعيين شده در قرارداد به پيمانكار تاديه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معيني از مخارج يا حق الرحمه ثابتي به پيمانكار پرداخت مي شود .

يكي از خصوصيات قراردادهاي پيمانكاري اين است كه مدت اجراي قرارداد معمولا به بيش از يك دورة مالي تسري مي يابد لكن تول مدت اجراي قرارداد نبايد ملاك شناخت قراردادهاي پيمانكاري قرار مي گيرد .

ج) قرار داد مديريت اجرائي علاوه بر دو نوع قراردادهاي ذكر شده از قرارداد زير نيز مي توان استفاده نمود :

در اين نوع قراردادها بهاي مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پيمانكار پرداخت مي شود و هر مبلغ معين و مشخص كه در ابتداي قرارداد توافق شده و در پايان كار به عنوان حق الزحمه به پيمانكار پرداخت مي شود .

در قرارداد نوع دوم كه قرارداد اسانسي مي باشد حق الزحمه درصدي از هزينه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصي است و به هزينه ها مربوط نمي شود .

فهرست مطالب

فصل اول : عمليات پيمانكاري :

- اركان اصلي عمليات پيمانكاري

- انواع قرارداد هاي پيمانكاري

- مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري

- مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح

- ارجاع كار به پيمانكار

- انعقاد قرار داد با پيمانكار

- اجراي كار ( شروع عمليات )

- خاتمه كار

- سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )

فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز

دارائي هاي جاري

- بانك و صندوق

- تخواه گردان ها

- حساب هاي دريافتني

- حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول

- اسناد دريافتني

- پيش پرداخت ها

- سپرده حسن انجام كار

درارئيهاي ثابت :

- دارائيهاي ثابت مشهود

- داراييهاي ثابت نا مشهود

بدهي هاي جاري :

- حسابهاي پرداختني

- اسناد پرداختني

- پيش دريافت ها

بدهي هاي بلند مدت

- سرمايه

- در آمدها

- هزينه ها

- حساب پيمان

- حساب كار گواهي شده

فصل سوم : روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري

- روش كار تكميل شده

- روش درصد پيشرفت كار

- ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني

- دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري

- تعيين سود پيمان تكميل شده

- انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده

- محاسبة صود پيمان نا تمام

- نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

- نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات .

فصل چهارم : ماليات پيمانكاري

- ماليات مقملوع

- ماليات بر در آمد پيمانكاري

- در آ‚د مشحول ماليات پيمانكاري

- ماليات موسسات پيمانكاري

- شركت هاي سهامي

- نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي

- پيش پرداخت ماليات

- ماليات قطعي پيمان ها

- ذخيرة ماليات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش هاي مالي

- ترازنامه

- جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت

- گزارش هاي عملياتي

- گزارش پيشرفت كار

- صورت حساب صودو زيان

- تراز آزمايشي

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت پاورپوینت مدیریت استخدام و گزینش درسازمانها پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و مدیریت سود پاورپوینت آشنایی با شبکه های بی سیم وایمکس و کاربردهای آن پاورپوینت راهکارهای آفرینش فرم در معماری