👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسی فردی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسی فردی

مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسی فردی (فصل دوم تحقیق)

مشخصات فایل

تعداد صفحات

142

حجم

0/356 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسی فردی (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

فصل دوم: پیشینه تحقیق.. 15

2-1 شخصیت.. 16

2-2 تعاریف شخصیت.. 16

2-3 حوزه‌های شخصیت.. 18

2-3-1 ساختار.. 19

2-3-2 فرآیند.. 19

2-3-3 رشد و نمو.. 20

2-3-4 آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار.. 22

2-4  مضامین عمده در نظریه شخصیت.. 22

2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خویشتن.. 24

2-4-2 سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار.. 25

2-4-3  رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود.. 26

2-4-4  اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار.. 26

2-5 نظریه‌های شخصیت.. 27

2-5-1 نظریه روان كاوی در شخصیت.. 27

2-5-2 زیگموند فروید .. 27

2-5-3 نظریه روان پویشی فروید(روانكاوی در شخصیت):.. 29

2-5-4 سطوح شخیت: هشیار3، نیمه هشیار2 و ناهشیار.. 29

2-5-5 ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن.. 30

2-6 نظریه نوروان كاوی.. 33

2-6-1           كار گوستاو یونگ .. 33

2-6-2 نكات برجسته ی نظریات یونگ.. 36

2-7 روان شناسی فردی.. 36

2-7-1             آلفرد آدلر.. 36

2-7-2 بررسی نظریات آدلر.. 37

2-8 نظریه اختلالات شخصیتی.. 39

2-8-1 كارن هورنای.. 39

2-8-2 بررسی نظریات هورنای.. 40

2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی.. 41

2-9-1                                                                              هری استاك سالیوان.. 41

2-9-2 بررسی نظریات سالیوان.. 42

2-10   تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور).. 43

2-10-1 كارل راجرز.............................................................................................. 43

2-10-2 بررسی نظریات و كارهای راجرز.. 44

2-10-3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز.. 45

2-10-4 ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز.. 46

2-11   نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت.. 47

2-11-1آبراهام مازلو.............................. 47

2-12   نظریه رویكرد صفات در شخصیت.. 48

2-12-1گوردون آلپورت.............................. 48

2-12-2 بررسی نظریات آلپورت.. 49

2-13 نظریه چندبعدی شخصیت.. 51

2-13-1هانس ج آی سنك.............................. 51

2-13-2بررسی نظریات آیسنک......................... 52

2-13-3 ابعاد اساسی شخصیت.. 53

2-14   نظرریه رویكرد تحلیلی عاملی صفات.. 54

2-14-1ریموند كوته................................ 54

2-14-2 بررسی نظریات كتل در شخصیت.. 54

2-15   نظریات رابطه شغل و شخصیت.. 56

2-15-2 شخصیت نوع A.. 59

2-15-3 شخصیت نوع B.. 60

2-16 بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل.. 62

2-16-1 اثر كانون كنترل.. 62

2-16-2 ماكیاول گرایی .. 63

2-16-3 مناعت طبع یا عزت نفس... 65

2-16-4 سازگاری با موقعیت.. 66

2-16-5خطر پذیری.................................. 67

2-17 شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن.. 68

2-17-1 شخصیت در قرآن.. 69

2-18 تیپ شناسی.. 71

2-19 نظریه‌های تیپ شناسی.. 73

2-19-1 زندگینامه.. 73

2-19-2نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت................ 74

2-19-3 تیپ شناسی در تست رورشاخ.. 75

2-20   ظریه ساخت بدن و خلق وخوی.. 76

2-21 نظریه شلدن (ریخت شناسی).. 78

2-22 نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی:.. 79

2-23 تیپ‌شناسی یونگی.. 79

2-23-1 اساس درك واقعی ذهنی از نظر یونگ.. 79

2-23-2 كاركردهای غیر عقلانی.. 80

2-23-3 كاركردهای عقلانی.. 80

2-23-4 روابط كاركردی.. 81

2-23-5 انواع كاركرد.. 82

2-23-6 تیپ‌های روان‌شناختی یونگ.. 84

2-23-7 توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه.. 85

2-23-8 اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی.. 90

2-23-9 نقد تیپ شناسایی یونگی.. 91

2-24 اثر بخشی .. 93

2-25 شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف.. 94

2-25-1 كمرون و ویتون:.. 94

2-25-2 سی‌شور:.. 95

2-25-3 آرجریس:.. 95

2-25-4 پیترز وواترمن:.. 95

2-25-5 مالفورد:.. 96

2-25-6 بس و هرسی – بلانچارد.. 97

2-25-7 هوی و میكسل و چستر بارنارد.. 97

2-25-8 كالدول و اسپینكس.. 97

2-25-9 لوتانز و همكارانش.. 97

2-25-10 دیدگاه راجرز و همكاران:.. 98

2-25-11مطالعات بسكر و چیرنز:.. 99

2-25- 12 مدل پارسونز:.. 99

2-26مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی.. 100

2-27 نظریات جدید در اثربخشی.. 101

2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز.. 101

2-28  مدلهای ارزیابی اثربخشی.. 102

1- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند.   102

2-29 نظریه ریچارد ال دفت.. 104

2-29-1 روش مبتنی بر تامین هدف.. 104

2-29-2 روش مبتنی بر تامین منابع.. 105

2-29-3 روش مبتنی بر فرآیند درونی.. 106

2-29-4 روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع.. 108

2-30 كارهای دیگران.. 110

2-30-1 تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی.. 110

2-30-1-1 تحقیقات خارج از كشور.. 110

2-30-1-2 تحقیقات انجام گرفته در داخل كشور.. 113

2-30-2 اثر بخشی.. 118

2-30-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل كشور.. 118

2-30-2-2  تحقیقات انجام گرفته در خارج از كشور.. 121

2-31 استنتاج و نتیجه گیری.. 126

2-32   لگوی نظری پژوهش.. 128

شخصیت[1]

شخصیت از واژه لاتین پرسونا گرفته شده است كه به نقاب هنر پیشه‌ها در نمایش اشاره دارد. روان شناسی شخصیت به آنچه معمولا به ماهیت انسان مربوط می‌شود می‌پردازد، نظریه پردازان شخصیت به كلیت انسان می‌پردازند و تلاش می‌كنند تا روابط پیچیده میان جنبه‌های مختلف كنش انسان و روابط پیچیده ی بین انسانها را بررسی ‌كنند آنان معتقدند که شخصیت انسان به صورت یك كل سازمان یافته عمل می‌كند و در پرتو چنین كلیت و سازمانی نیز باید شناخته شود. در لغت شخصیت این معنا مستتر است كه هر فردی واحد منحصر به فرد و به اصطلاح عوام تك است و هیچ شخص دیگری را نمی‌توان یافت كه كاملا شبیه او باشد. 

2-2 تعاریف شخصیت  

هر فرد پدیده ای منحصر به فرد و یگانه است و نظریه پردازان شخصیت می‌كوشند تا روابط پیچیده بین ابعادمتفاوت كردار فرد را دریابند،با مطالعه شخصیت افراد خصوصیاتی كه بر اساس آن فردی از فرد دیگر متمایز می‌شود روشن می‌گردد                                   (شاملو 1372، ص 13)

 برخی از روانشناسانی شخصیت جبنه‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیك رفتار آدمی‌را مطالعه كرده و روش‌های مناسب آن را به كار می‌برند برخی دیگر به مشاهده و بررسی رفتار مشهود فرد می‌پردازند برخی شخصیت را بر حسب خصوصیاتی نظیر فرآیند ناهشیاری می‌دانند، از جمله روانشناسی نسبی كه شخصیت را بر اساس صفت بارز یا رگه‌های مشخص شخصیتی تفسیر و توجیه می‌كند كاتل می‌باشد.                                              (شاملو، 1372، ص 15 و 14)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت منحنی یادگیری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت ) پاورپوینت سیستم های کنترل هوشمند تونل نانو آسفالت پاورپوینت سیستم انتقال قدرت پیوستهCVT حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی