👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت سازمان فضایی شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت سازمان فضایی شهری

دانلود فایل پاورپوینت سازمان فضایی شهری ، در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژهنخستین تعریف فضا توسط استرابون ارائه شده که از آن به عنوان اکومن یاد کرده است یعنی فضایی که انسان در آن زندگی می کند

مشخصات فایل

تعداد صفحات

65

حجم

5/166 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pptx

توضیحات کامل

پاورپوینت سازمان فضایی شهری ، در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

فضا:

نخستین تعریف فضا توسط استرابون ارائه شده که از آن به عنوان اکومن یاد کرده است. یعنی فضایی که انسان در آن زندگی می کند.

اما گاتمن آن را محدودتر کرده و آن را فضایی می داند که دستیابی به آن برای انسان میسر باشد(حسین زاده دلیر، 1380، 38).

دیوید هاروی، فضا را به عنوان یک رابطه معنی دار تلقی می کند که نمی تواند مستقل از وضعیت افراد و شرایط محیطی آنها شناسایی و درک شود. او فضا را محصول مجموعه احساسات، تصورات و واکنش های فرد نسبت به نمادگرایی فضایی موجود در محیط می داند(کاظمیان، 1383، 27).

در کتب لغت و واژه نامه های جغرافیایی، فضا پهنه ای از سرزمین تلقی می شود که در صحنه آن نظامهای جریانی - فعالیتی صورتبندی های خاص خود را خلق کرده اند(رفیعیان، 1375، 309)

فضا، فصل مشترک محیط زیست(طبیعی و انسان ساخت)،انسانها، اجتماعات و فعالیت هایشان می باشد.

هنگامی که از فضا سخن گفته می شود، منظور کلیتی از محیط کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که اجتماعات در آن مستقر هستند.

به طور کلی فضا جایی است که پدیده ها با هم کنش متقابل دارند و در آن فعالیت های انسان شکل می گیرد (صرافی،1390، 9-11).

به بیانی دیگر، فضا مکانی است که انسان در آن زندگی می کند و بدان چشم انداز خاصی می بخشد.

فضا زاییده مناسبات اجتماعی است. هر جامعه به اشکال مادی و مرئی فضا مثل چشم اندازها و بوم‌ها، امکان سازمان یافتگی می‌بخشد، اما این فضا فقط به پدیدارهای مرئی و مادی محدود نمی شود، بلکه به میدانهای نیرو و جریانها نیزتسری پیدا می کند که تنها با دست یازیدن به نوعی تحلیل جغرافیایی می‌توان به ماهیت آنها پی برد.

و...

فهرست مطالب:

تعاریف و مفاهیم

فضا

ساختار فضایی

عناصر ساختار و سازمان فضایی

تعاریف و مفاهیم واژه‌ها

کانونهای رشد و توسعه

ریخت شناسی کانونها یا مراکز رشد و توسعه

محورهای توسعه

سازمان‌یابی فضا

نظام شهری

شبکه شهری

برنامه ریزی فضایی

دیدگاههای نظری تبیین كننده رشد تغییرات منطقه

عناصر پایه‌ای در نظریه هگت

منطقه اصفهان

مدل هگت و سازمان‌یابی فضا در اصفهان

انطباق‌یابی خصیصه‌های فضایی قطب‌گرایی اصفهان با مدل هگت

تعاریف و مفاهیم آمایش سرزمین

کاربردهای کلی آمایش سرزمین

گونه شناسی سازمانیابی فضا در سیستم های شهری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 65 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل برج لُ سنک پاریس پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان توپخانه تهران پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی پاورپوینت تکنولوژی ساخت پنیرهای صنعتی آماده كردن تركیب آمیلوز در برگهای Arabidopsis