👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله ارزیابی مبتنی بر GIS تناسب زمین برای تخصیص بهینه آن در کوهستان کوئینلینگ، چین

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله ارزیابی مبتنی بر GIS تناسب زمین برای تخصیص بهینه آن در کوهستان کوئینلینگ، چین

ترجمه مقاله ارزیابی مبتنی بر GIS تناسب زمین برای تخصیص بهینه آن در کوهستان کوئینلینگ، چین

مشخصات فایل

تعداد صفحات

10

حجم

0/664 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

ترجمه مقاله ارزیابی مبتنی بر GIS تناسب زمین برای تخصیص بهینه آن در کوهستان کوئینلینگ، چین

رشته جغرافیا (برنامه ریزی روستایی)

GIS-based assessment of land suitability for optimal allocation in the Qinling mountains; China  (2006)

توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word)

چکیده فارسی

از شیوه مبتنی بر GIS برای ارزیابی تناسب زمین در کوهستان های کوئینلینگ، استان شانگی چین به روش ملاحظات همزمان ویژگیهای فیزیکی و کاربری فعلی زمین استفاده شد. از طریق تفسیر تصاویر لندست TM و بازدیدهای گسترده میدانی مدلسازی ناحیه به 40 نوع زمین در 5 ناحیه وابسته به ارتفاع انجام شد (درّه ها و آبگذرها، دامنه های کوه و پادگانه ها، کوهپایه ها، نواحی میانه کوهستان و زیردار مرزی). سپس امتیازهای تناسب به پنج فاکتور فیزیکی (شرایط اقلیمی، هیدرولوژی، توپوگرافی، خاک و پوشش گیاهی) تعلق یافت و در ادامه مقادیر کل تناسب آنها جمع شده و با پوشش مشاهده شده زمین برای تعیین آن مقایسه شد که آیا باید تخصیص مجدد یک کاربری جدید صورت پذیرد یا نه. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که پنج کلاس تناسب کشاورزی، جنگل، علفزار، مزرعه – بیشه زار و مراتع بوته زار دارای طبقه بندی ارتفاعی بوده و به تخصیص 1151 کیلومتر مربع زمین های دامنه شمالی کوهستانهای کوئینلینگ دست یافته که تخصیص مجدد آنها ضرورت داشته است. به این منظور 657 کیلومتر مربع زمین زراعی باید تعدیل یابد و افزایش جنگل ها، علفزار و مراتع بوته زار به ترتیب تا 615، 131 و 450 کیلومتر مربع صورت گیرد. انجام چنین رویه های تخصیص زمین به تناسب کاربری منابع زمین یاری رسانده و از تنزل زمین نیز جلوگیری به عمل می آورد.

کلیدواژه ها: GIS، لندفرم ها، تخصیص بهینه، کوهستان های کوئینلینگ، ارزیابی تناسب

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت زندگینامه خیام پاورپوینت کلیات مفهوم رشد و توسعه اقتصادي پاورپوینت سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران پاورپوینت بررسی ساختاركالبدی شهرهای جدید پاورپوینت بررسی روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها